• podróże w granicach Unii Europejskiej
    podróże w granicach Unii Europejskiej

podróże w granicach Unii Europejskiej

Poniżej zamieszczone są wymogi formalne, ktrórych spełnienie jest niezbędne przy podróżowaniu ze zwierzętami za granicę w celach niekomercyjnych.

 

(Podstawa prawna : Rozp. (WE) Nr 998/2203 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.26 maja 2003 w sprawiewymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowycho charakterze niehandlowym i zmieniające Dyrektywę Rady 92/65/EWG.

 

Plik do pobrania :

http://old.wetgiw.gov.pl/files/3857_PL-UE-obowi%C4%85zuje%20od%20dnia%2029.XII.2014-%202014-576-2013.pdf