• szczepienia
    szczepienia

szczepienia

Kalendarz szczepień ustalany jest dla każdego zwierzaka indywidualnie, w zależności od jego stanu zdrowia i sytuacji epizootiologicznej.

 

 

 

PSY
STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

 

 

WIEK                        CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY

4 - 6 tydz.                    nosówka, parwowiroza

8 - 9 tydz.                    nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy

11 - 12 tydz.                 nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy

12 - 15 tydz.                 wścieklizna

 

Szczepienia fakultatywne: przeciwko leptospirozie, koronawirozie, boreliozie.

 

 

KOLEJNE SZCZEPIENIA:

  • Po roku należy podać szczepionkę przypominającą (przeciwko nosówce, parwowirozie, chorobie Rubartha, kaszlowi kenelowemu)
  • Kolejne szczepienie przeciwko nosówce, parwowirozie, chorobie Rubartha, kaszlowi kenelowemu – co 3 lata
  • Co roku należy podać szczepionkę przeciwko kaszlowi kenelowemu.
  • OBOWIĄZKOWO, CO ROKU NALEŻY ZASZCZEPIĆ PSA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE!

 

 

Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625M

 

Kwalifikacja prawna Treść podstawy prawnej Kara grzywny
(w złotych)
Art. 56 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
20 - 500
Art. 85 ust 1a Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny. 20 - 500

 

 

 

 

 

KOTY

STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

 

 

WIEK                       CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY

8 - 12 tydz.               panleukopenia, kaliciwiroza, herpeswiroza

12 - 16 tydz.             panleukopenia, kaliciwiroza, herpeswiroza

 

 

Szczepienia fakultatywne: przeciwko chlamydiozie, grzybicy, białaczce, wściekliźnie.

 

 

Kolejne szczepienia:

  • po roku szczepienie przypominające przeciwko panleukopenii, kaliciwirozie i herpeswirozie
  • następnie : co roku szczepienie przeciwko kaliciwirozie i herpeswirozie, co 3 lata przeciwko panleukopenii

 

 

 

 

FRETKI
STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

 

 

WIEK                    CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY

 8 - 10 tydz.              nosówka

12 - 14 tydz.             nosówka

co roku                     nosówka

 

Szczepienie fakultatywne : przeciwko wściekliźnie

 

 

 

 

 

KRÓLIKI
STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

 

 

WIEK                    CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY

   6 - 8  tydz.              myksomatoza, pomór królików

10 - 12 tydz.              myksomatoza, pomór królików

co 6 - 12 m-cy           myksomatoza, pomór królików