podróże

Poniżej zamieszczone są wymogi formalne, których spełnienie jest niezbędne przy podróżowaniu ze zwierzętami za granicę w celach niekomercyjnych.

(Podstawa prawna: Rozp. (WE) Nr 998/2203 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.26 maja 2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające Dyrektywę Rady 92/65/EWG.

Plik do pobrania:

http://old.wetgiw.gov.pl/files/3857_PL-UE-obowi%C4%85zuje%20od%20dnia%2029.XII.2014-%202014-576-2013.pdf