szczepienia

Kalendarz szczepień ustalany jest dla każdego zwierzaka indywidualnie, w zależności od jego stanu zdrowia i sytuacji epizootiologicznej.

PSY

STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

WIEK CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY
4 - 6 tydz. nosówka, parwowiroza
8 - 9 tydz. nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy
11 - 12 tydz. nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy
12 - 15 tydz. wścieklizna

Szczepienia fakultatywne: przeciwko leptospirozie, koronawirozie, boreliozie.

KOLEJNE SZCZEPIENIA:

  • Po roku należy podać szczepionkę przypominającą (przeciwko nosówce, parwowirozie, chorobie Rubartha, kaszlowi kenelowemu)
  • Kolejne szczepienie przeciwko nosówce, parwowirozie, chorobie Rubartha, kaszlowi kenelowemu – co 3 lata
  • Co roku należy podać szczepionkę przeciwko kaszlowi kenelowemu.
  • OBOWIĄZKOWO, CO ROKU NALEŻY ZASZCZEPIĆ PSA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE!

Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625M

Kwalifikacja prawna Treść podstawy prawnej Kara grzywny
(w złotych)
Art. 56 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
20 - 500
Art. 85 ust 1a Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny. 20 - 500

KOTY

STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

WIEK CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY
8 - 12 tydz. panleukopenia, kaliciwiroza, herpeswiroza
12 - 16 tydz. panleukopenia, kaliciwiroza, herpeswiroza

Szczepienia fakultatywne: przeciwko chlamydiozie, grzybicy, białaczce, wściekliźnie.

Kolejne szczepienia:

  • po roku szczepienie przypominające przeciwko panleukopenii, kaliciwirozie i herpeswirozie
  • następnie : co roku szczepienie przeciwko kaliciwirozie i herpeswirozie, co 3 lata przeciwko panleukopenii

FRETKI

STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

WIEK CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY
8 - 10 tydz. nosówka
12 - 14 tydz. nosówka
co roku nosówka

Szczepienie fakultatywne: przeciwko wściekliźnie

KRÓLIKI

STANDARDOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

WIEK CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY
6 - 8  tydz. myksomatoza, pomór królików
10 - 12 tydz. myksomatoza, pomór królików
co 6 - 12 m-cy myksomatoza, pomór królików